Autor administrator

O autorovi

Nová metodika rozúčtování

Oznámení – číslování bytů

Zásady řádného užívání bytů a pronajatých prostor

Zásady zasklení lodžií

Zásady pro instalaci externích žaluzií

Zásady pro instalaci klimatizace

Informace pro žadatele bytu

Vážení žadatelé o pronájem bytu v MČ Brno -Kohoutovice, z důvodu schválení nových Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem bytů v majetku SMB svěřených do správy MČ Brno-Kohoutovice s účinností od 01.04. 2020, Vás žádáme při podání nové žádosti nebo aktualizaci stávající žádosti o vyplnění a doručení OBOU formulářů žádosti o pronájem bytu. Uvedené opatření se týká pouze přechodného období do 04/2020. K žádostem prosím...