Havárie teplovodu Glinkova 4

Vážení nájemníci domu ul. Glinkova 4,

Bohužel dnes 30.11.2023 došlo k havárii na teplovodu pod domem.

V bytech č. 3,7,11 a 16 nebude fungovat přes víkend topení v jednom pokoji, v bytech č. 2,4,8,12,17 bude plně odstaven přívod tepla.

Jakmile budou zjištěny další skutečnosti budeme Vás neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení.

MOP BRNO, spol. s r.o.