Zálohy a vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb je zpracováno podle vyhlášky 224 Sb. /2001 a 372 Sb./2001 s účinností od 1.1.2002

Teplo pro vytápění

Náklady dělíme na základní a spotřební složku. Základní složka (40%) je rozúčtována dle m2 započitatelné podlahové plochy (ZPP) bytu, ve všech místnostech, kromě lodžie a balkónů. Spotřební složka (60%) je rozúčtována dle odečtených dílků z rozdělovačů topných nákladů (RTN). Nebude-li zpřístupněn byt k provedení odečtu ze strany nájemce, nebo pokud byla zjištěna neoprávněná manipulace s měřidly, budou náklady rozpočítány dle smlouvy s rozúčtovaní firmou včetně dohodnutých sankcí.

Studená voda (SV)

Studená voda je rozúčtována podle spotřební složky (SS) - dle náměru bytových vodoměrů.

Ohřev teplé užitkové vody

Ohřev teplé užitkové vody je rozúčtován podle spotřební složky( 70%) dle m2 započitatelné podlahové plochy bytu a základní složky (30%) dle náměru bytového vodoměru.

Vodné pro TUV

Spotřebovaná studená voda nutná k ohřevu pro teplou užitkovou vodu je rozúčtována podle spotřební složky 100% (dle náměru bytového vodoměru).

Úklid společných prostor, výtah, STA, společná elektřina – tyto služby jsou rozúčtovány dle osob hlášených na služby v bytě za kalendářní rok.

Reklamace vyúčtování

Reklama budou uznány pouze v případě chybných výpočtů ze strany bytové správy nebo prokazatelně chybných odečtů a pokud bude reklamace uplatněna písemnou formou do 21 dnů od obdržení vyúčtování.

V případě, že některou z vyúčtovaných služeb provádí jiná firma, je vyúčtování této firmy jako příloha nedílnou součástí vyúčtování zálohových plateb.


Kontaktní údaje

Sídlo:
Žebětínská 70, Brno 623 00   
Tel.: 547 220 046
Email: mopbrno@mopbrno.cz
Bytová správa:
Žebětínská 70, Brno 623 00   
Tel.: 547 381 060
Doprava a údržba zeleně:
Žebětínská 47, Brno 623 00
Doprava: Zdeněk Balabán 603 837 832
jen v pracovní dny v době od 6h do 14:30h
Zeleň: Luděk Janota 734 574 005
jen v pracovní dny v době od 6h do 14:30h
Potovost: zimní údržba 737 977 177
od 1.listopadu do 31.března