Aktuality: Úklid písku z chodníků | Nabídka práce


MOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem Žebětínská 821/70, 623 00 B R N O, IČ 48910546, DIČ CZ 48910546, zapsaná v OR vedeném KS Brno v oddíle C, vložka 11462, má v předmětu podnikání:

  • silniční motorová doprava
  • realitní činnost
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  • poskytování technických služeb
  • technické činnosti v dopravě
  • velkoobchod
  • správa a údržba nemovitostí
  • poskytování služeb pro zahradnictví

Výše uvedené předměty podnikání realizuje naše společnost od roku 1993 ve svých střediscích dopravy a správy bytů a služby poskytuje jak jednotlivým zájemcům, tak zejména městským částem v Brně. Po celé výše uvedené období zajišťuje naše společnost správu, provoz a údržbu bytového fondu, nebytových prostor a pozemků náležejících k těmto objektům svěřených Statutem Města Brna do správy MČ Brno - Kohoutovice. Činnost je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy. Dále zajišťujeme na základě "Smluv o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu" domy, v nichž jsou byty v osobním vlastnictví a tvoří specifickou část správy domů. Kromě výše uvedeného trvale zajišťujeme správu 100 obecních domů a dalších objektů s nebytovými prostorami v Brně - Kohoutovicích. Pro správu objektů máme vytvořeny podmínky jednak vlastními prostory, tak personálním a technickým vybavením. Máme uzavřeny smluvní vztahy pro všechny druhy služeb, které jsou nutné k údržbě, opravám a zajišťování provozu bytového fondu. Vlastními prostředky zajišťujeme úklid společných prostor domů a přilehlých chodníků k domům. Dále za využití vlastního střediska dopravy zajišťujeme vyklizování společných prostor domů od věcí, které se v těchto prostorách nachází v rozporu s protipožárními a bezpečnostními předpisy.Kontaktní údaje

Sídlo:
Žebětínská 70, Brno 623 00   
Tel.: 547 220 046
Email: mopbrno@mopbrno.cz
Bytová správa:
Žebětínská 70, Brno 623 00   
Tel.: 547 381 060
Doprava a údržba zeleně:
Žebětínská 47, Brno 623 00
Doprava: Zdeněk Balabán 603 837 832
jen v pracovní dny v době od 6h do 14:30h
Zeleň: Luděk Janota 734 574 005
jen v pracovní dny v době od 6h do 14:30h
Potovost: zimní údržba 737 977 177
od 1.listopadu do 31.března